Het gewenste effect voor kinderen, ouders & leerkrachten

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk: 

‘Kinderen optimaal tot ontwikkeling laten komen in een omgeving waarin zij zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelen.’

Maar wat als je kind om één of andere reden thuis niet lekker in zijn of haar vel zit. Dit heeft altijd effect op het gedrag en de houding van je kind op school. En andersom ook, want als het op school niet goed gaat met een kind, dan is de kans groot dat de ouders thuis ook een gedragsverandering zien wat weer invloed heeft op het gezinsleven.

 “School en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door middel van de dynamische driehoek “kind-ouders-school”.

Door effectieve begeleiding, coaching en training van zowel ouders, leerkrachten én kinderen binnen deze dynamische driehoek, krijgen kinderen de kans om op te groeien tot vrolijke, zelfstandige & sociaal vaardige volwassenen.