fbpx

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy beleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Effectopmaat.nl www.effectopmaat.nl
Mei 2018

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Effectopmaat.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

OVER MIJ

Effectopmaat.nl wordt beheerd door Fleur Timmerman.
Mijn gegevens zijn:
effectopmaat.nl
Brinkenhalte 20
7812 HX Emmen
KvK: 6807 1590

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een workshop, themabijeenkomst en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Functie
 • Klas/groep
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Btw nummer

Op het intake-formulier die ik gebruik als basis voor de coachgesprekken worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Personalia: Voornaam en achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoon privé, telefoon mobiel, e-mail adres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat
 • Gegevens partner: Naam, geboortedatum, samen sinds.
 • Gegevens kinderen: Naam, geboortedatum, uit-of thuiswonend
 • Opleiding en werk: Hoogste opleiding, afgerond met een diploma, huidige baan/werkgever, functieomschrijving, datum indiensttreding, kerntaken, bijkomende taken, aantal uren per week
 • Betaling: Wie betaalt, werkgever of cliënt zelf, factuuradres
 • Coachingsvragen: Heb je eerder coaching gehad? Wat was de reden van
 • coaching? Bij wie heb je coaching gehad? Wat zijn je huidige klachten, waar loop je tegenaan? Wat heb je zelf al gedaan ter verbetering? Wat is de gewenste situatie?
MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwsbrieven. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik heb verkregen via het downloaden van downloads en het aanvragen van workshops/trainingen of de nieuwsbrief, niet met gegevens die via een contactformulier op de website binnengekomen zijn.
 • Je naam, e-mailadres, telefoonnummer die je invult bij een contactformulier op de website worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.
JOUW GEGEVENS OP EFFECTOPMAAT.NL

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem en dit gaat via de servers van LaPosta. Laposta is gevestigd in Zutphen (Gelderland). Het bedrijf staat als vennootschap onder firma (v.o.f.) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Deventer, onder nummer 08130607.

Het adres van Laposta:
Het Zwanevlot 146
7206 CH Zutphen

Daarnaast kan ik gegevens, die ik heb verkregen via het aanvragen van een workshop/training of download, delen met Facebook of instagram, om zo advertentiedoelgroepen te maken.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Van elk coachingsgesprek worden notities gemaakt met datum en aantekeningen van het gesprek.

Zowel het intake-formulier en notities van coachingsgesprekken worden opgeslagen in de laptop (MacBookAir) van Fleur Timmerman. De laptop is vergrendeld met een wachtwoord. De mappenstructuur met gegevens van de cliënt is voorzien van een extra wachtwoord.

SOCIAL MEDIA

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

LINKS

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten effectopmaat.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@effectopmaat.nl

WIJZIGINGEN

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Heb je een vraag?