Professionalisering onderwijsteams

Schoolleiders en hun teams zijn continu aan het reflecteren op de teamcultuur en de geschreven- en ongeschreven regels. Wanneer de school hierin een omslag wil maken, is een externe coach voor goede begeleiding van dit proces van grote meerwaarde.

Eventueel samen met Onderwijsbureau van Leeuwen begeleid ik scholen bij hun professionaliseringstrajecten.

Wil je werken aan de professionalisering van je team door middel van studiedagen?

Onderwerpen die zouden kunnen passen zijn:

  • Contextuele leerlingbegeleiding
  • Mentoraat / coaching van leerlingen
  • NLP in het onderwijs
  • Beelddenken
  • HSP
  • Pegagogisch klimaat
  • Kinderen van gescheiden ouders
  • Kinderen met een moeilijke thuissituatie
  • Rouw en verlies

Een aantal onderwerpen zal in combinatie met onderwijsbureau van Leeuwen worden vormgegeven. Mis je een onderwerp of wil je meer informatie? Vraag dan naar de mogelijkheden.


Professionalisering onderwijsteams
Offerte aanvraag Professionalisering onderwijsteams

 Lees ervaringen van anderen 

11-10-2018 11:44 Wietse Blink (Directeur Duisterhoutschool SO Fryslân)

Fleur heeft naast MijnCoachroute op de Duisterhoutschool ook uitvoering gegeven aan begeleiding c.q. coaching van personeel. Haar manier van mensen tegemoet treden en haar open wijze van communiceren is naast mensen- en vakkennis van wezenlijke waarde geweest om de kernwaarden van de school, Professionaliteit, Passie & Plezier (nog) meer dan daarvoor te accentueren, te ontwikkelen en te bestendigen.