Mijn coach route

Wil je dat leerlingen hun realistische mogelijkheden leren kennen en deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten binnen hun leerproces? Dat is wat leerlingen doen en zelf kunnen als zij met Mijn Coach Route worden gecoacht.

Je kent het wel, docenten die niet weten hoe ze hun leerlingen eigenaar kunnen laten maken van hun leerproces:

Leerlingen:

  • hebben geen realistisch zelfbeeld
  • weten niet wat ze willen, kunnen en kennen
  • kennen de mogelijkheden niet

Docenten:

  • bepalen de leerroute en stippelen deze voor leerlingen uit
  • spreken veel over i.p.v. met leerlingen
  • weten geen zinvolle invulling te geven aan mentoruren en coaching gesprekken

Mijn coach route is een praktisch pakket met actieve werkvormen voor docenten en assistenten om hun leerlingen hun gehele loopbaan actief te betrekken bij hun leerproces.

Leerlingen coachen met ‘Mijn coach route’ staat voor:

  • Tastbare doelen opstellen (Leerlingen leren concrete, haalbare en realistische doelen op te stellen. Deze staan in het teken om de doelen op langere termijn te behalen.)
  • Inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden (Leerlingen leren zichzelf goed kennen. Ze weten waar ze goed in zijn en wat nodig is om hun doelen te behalen.)
  • Bewust keuzes leren maken (Afgestemd op wat leerlingen willen, kunnen en kennen maken ze bewuste keuzes om hun dromen en doelen na hun schoolloopbaan te realiseren.)
  • Reflecteren op hun ontwikkeling (Gedurende het gehele schooljaar reflecteren leerlingen op hun eigen ontwikkeling. Dit kan reflectie op de gestelde doelen zijn, maar ook op de bewuste keuzes die ze hebben gemaakt.)

Mijn coach route betekent voor docenten:

Overzicht

De route biedt overzicht. Als coach doorloopt u met de leerling het schooljaar en staat u op de verschillende locaties stil om bijvoorbeeld doelen te stellen, te reflecteren of keuzes te maken.

Inzicht

Als coach leert u de leerling goed kennen en heeft u zelf inzicht in zijn of haar leerproces. U ontwikkelt vaardigheden om de leerling effectief te coachen.

Divers

Per locatie op de route biedt Mijn Coach Route veel diverse werkvormen die klassikaal en/of individueel toegepast kunnen worden.

Praktisch

Mijn Coach Route bestaat uit praktische actieve werkvormen zodat docenten leerlingen actief kunnen betrekken bij hun leerproces.

Mijn coach route richt zich vooralsnog op het praktijkonderwijs en het VMBO, waar het een goede invulling is voor de verplichte loopbaan oriëntatie en begeleiding.

Met ‘Mijn coach route’ stellen docenten en coaches hun leerlingen echt centraal. Het pakket is ontstaan door de samenwerking van Effect op maat met Onderwijsbureau van Leeuwen. Sjaak en Fleur hebben dit pakket ontworpen en inmiddels succesvol geïmplementeerd in het onderwijs.

Kijk voor meer informatie op de website www.mijncoachroute.nl Lees ervaringen van anderen 

Sjoukje Krikke – Leerkracht

Ik vind Mijn Coach Route vooral erg praktisch. Er zitten veel werkbladen bij, leuke voorbeelden en genoeg ruimte voor eigen inbreng. Doordat ik het iedere week aanbied ontstaat er ritme. Leerlingen vragen iedere week wat we gaan doen en denken meer na over hun werk, wonen en vrije tijd enz. Ik vind het leuk dat ik nu een nieuw vak op het rooster heb, ‘het mentoruurtje’.

Linda de Vries – Leerkracht

Ik kan Mijn Coach Route meteen inzetten in de praktijk. Leerlingen gaan nu meer nadenken over doelen en wat ze willen. Tijdens de studiedagen heb ik vooral heel veel input en ideeën gekregen hoe de coaching in de praktijk kan worden ingezet.

Yvonne – Stagebegeleider VSO

Goed opbouwende lijn waardoor de leerlingen meer inzicht krijgen in hun eigen kunnen en mogelijkheden.

Greetje Bakker – Leerkracht VSO-1

Ik vind Mijn Coach Route functioneel en werkbaar. Door de studiedagen van Mijn Coach Route heb ik meer inzicht gekregen hoe kinderen kunnen reageren en hoe je nog meer kunt stimuleren hoe ze meer inzicht in zichzelf krijgen.

Rana Feijth – Leerkracht

Door Mijn Coach Route wordt er meer vanuit de leerling gekeken. Leerlingen krijgen meer inzicht en inhoudelijk zit het ook goed in elkaar.

Annika – Onderwijsassistent

Ik vind Mijn Coach Route overzichtelijk en ik heb nu concrete handvatten om leerlingen te coachen. Ik weet nu ook welke vragen ik kan stellen.