Gezins- en schoolbegeleiding

Gaat je kind niet met plezier naar school? Vertelt je kind waarom hij niet naar school wil? Of vertelt hij niets, maar laat hij wel steeds meer opvallend gedrag zien? Als je kind niet met plezier naar school gaat, dan kan er thuis een strijd ontstaan die je niet altijd even goed begrijpt. Je kind wil bijvoorbeeld niet uit bed komen of heeft geen eetlust. Je voelt dat hij er alles aan doet om maar niet naar school te hoeven. Mam, ik ben niet lekker, pap, ik ben nog veel te moe…

Hoe komt het dat je kind niet met plezier naar school gaat? Voelt je kind zich niet begrepen, gezien of gehoord door de leerkrachten? Wordt je kind misschien gepest of heeft het moeite met sociale vaardigheden? Of heeft je kind iets ingrijpends meegemaakt, waardoor het nu belemmerd wordt op school?

Door samen te werken met leerkrachten, intern begeleiders en evt. zorgteams of gedragsdeskundigen kan ik jullie en je kind zorgvuldig begeleiden. Zowel thuis als op school.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we jullie hulpvraag. We kijken waar de hulpvraag voornamelijk ligt, alleen op school, alleen thuis of zowel op school als thuis.

Wanneer we de verbinding zoeken tussen school en thuis zijn er meerdere mogelijkheden. Ik heb coachgesprekken met jullie kind, ik observeer graag jullie kind op school, een gesprek met de leerkracht en/of intern begeleider van jullie kind is zeer helpend en er zijn coachgesprekken met de ouders.

Nadat we een persoonlijk plan van aanpak hebben samengesteld kan ik je meer vertellen over de kosten en eventuele vergoedingen hiervoor. Doordat ik bij gezins- en schoolbegeleiding samenwerk met de gehele context van je kind, werk ik daarom op offerte aanvraag.

Ik zie ernaar uit om samen met jullie te werken aan een veilige en stabiele sfeer in jullie thuissituatie. Dat jullie kind weer gelukkig en blij zichzelf mag zijn, zowel thuis als op school!


Coaching Gezins- en schoolbegeleiding
Offerte aanvraagformulier Coaching Gezins- en schoolbegeleiding

Lees ervaringen van anderen

Marjan – Moeder van een jongen van 12 jaar

“Mam ik wil niet naar school. Pap ik ga niet naar school. Mam waarom moet ik naar school want ze begrijpen me toch niet.”  Dit waren de zinnen die we elke ochtend hoorden, jaar na jaar. Als ouders doet het je pijn om te zien dat je kind zich zó onbegrepen voelt. Op school deed onze zoon niets meer en er onstonden steeds meer frustraties bij zowel de leerkrachten als bij ons. We hebben vele gesprekken met de leerkrachten gehad, maar we zaten steeds minder op één lijn. 
Op een dag gaf de leerkracht aan dat zij hem zo geen les meer kon geven. Wij als ouders merkten dat we niet meer op één lijn kwamen en iemand maakt ons attent op Effect op Maat. Deze hebben we ingeschakeld en zo kwam Fleur bij ons thuis. 

Na het eerste gesprek was de eerste opmerking van onze zoon, “Dit is de eerste die naar mij luistert en een poging doet om mij te begrijpen.”
De vervolg stap was dat Fleur met de leerkrachten ging praten. Deze waren eerst wat sceptisch, maar na het eerste gesprek stonden zij er ook voor open. Daarna is ze wekelijks een uur op school geweest om de vertaalslag te maken tussen onze zoon en de leerkrachten en om het contact tussen school en thuis te verbeteren. Dit haalde veel frustratie weg.  We zijn nu bijna een jaar verder en onze zoon stapt ’s morgens vrolijk op de fiets en komt in de middag vrolijk thuis. Zijn werk heeft hij af en zijn prestaties zijn vooruit gegaan.
Dit was zonder Fleur nooit gelukt en was onze zoon waarschijnlijk van school verwijderd. Onze zoon heeft door Fleur weer vertrouwen in de leerkrachten en zij hebben weer vertrouwen in hem. Daardoor hebben wij nu een kind die voor het eerst echt met plezier naar school gaat.

Astrid de Grijs – Intern begeleider obs de Lisdodde

Fleur kijkt op een professionele manier naar gedragingen van zowel kinderen als ouders en tegelijkertijd verliest ze daarbij niet de mogelijkheden van een schoolse organisatie uit het oog. 
Door de inzet van Effect op Maat kan er een positieve ontwikkeling plaatsvinden in het wederzijds respect en vertrouwen.
Hierdoor ontstaat een begripvolle samenwerking tussen alle betrokken partijen die ten goede komen aan de ontwikkeling van het kind.

6-10-2018 17:50 Geert Winkelman (Consultatiegroep – Openbaar Onderwijs Emmen)
Door Fleur’s professionele kijk op de situatie weet ze ouders mee te nemen en gaat ze in gesprek met de leerling wanneer vormgeven van hulp in complexe situaties stagneert. Haar relativerende en toch probleem onderkennende houding met de nodige humor helpt verbindend. Zo kunnen school en ouders vervolgens met elkaar weer de schouders eronder zetten en samen met alle partijen constructief overleggen ten behoeve van een kind in een specifieke onderwijsleersituatie.