Beelddenken – Ik leer anders

Beelddenkers zijn kinderen die leren op een visuele manier. De training ‘Ik leer anders’, is speciaal ontwikkeld voor beelddenkers en is bewezen effectief. In de training leren kinderen om informatie te vertalen naar hun visueel informatieverwerkingssysteem. Hierdoor krijgen kinderen meer grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof, zodat zij beter kunnen worden in lezen, spellen en rekenen en dit ook kunnen toepassen bij alle andere vakken op school.

Kinderen merken direct of deze leermethode werkt. Beelddenkers spellen een woord met gemak van voor naar achter en van achter naar voor. Dat lukt alleen als ze het woord kunnen visualiseren.

Als je kind in beelden denkt, wordt het leren opeens een stuk makkelijker door deze training. Je kind kan zich beter concentreren, zit beter in zijn vel en gaat (weer) met plezier naar school.

Ook volwassenen kunnen visueel leren inzetten tijdens studies of in het werk dat zij doen.

Je kunt meer informatie lezen in mijn blog over beelddenken.

Voor wie

De training ‘Ik leer anders’ is ontwikkeld voor kinderen die leren op een visuele manier. De training is ook zeer geschikt voor kinderen die moeite hebben met:
➤ Hun concentratie
➤ Impulsief gedrag
➤ Weinig tijdbesef
➤ (Vermoedelijk) dyslexie
➤ (Vermoedelijk) dyscalculie
➤ Leerachterstanden

Programma

De training bestaat uit vier lessen van 60 minuten. Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:

Les 1: Theorie en taal
 • Theorie beelddenken
 • Informatie op juiste manier ordenen, opslaan en onthouden
 • Het alfabet
 • Woordbeelden
Les 2: Lezen
 • Lege woorden visueel opslaan
 • Leesletters oefenen
 • Lezen met de leespijl
Les 3: Cijfers
 • Cijferveld
 • Tafels
 • Automatiseren van sommen
Les 4: Klokkijken
 • Klokkijken analoog.
 • Uitleg online trainingsprogramma
 • Woordpakketten groep 3 t/m 8

Werkwijze

Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij deze training, zodat de nieuw aangeleerde manier van leren ook thuis verder voortgezet kan worden. De training wordt individueel of in kleine groepen gevolgd.

Prijs

Individueel € 349,-
Groep € 225,-

Materialen

Bij de training ontvangt je kind een bewaarmap met:

 • Het werkboek ‘Ik leer anders’
 • Jaarlicentie voor het online trainingsprogramma 
 • Gebruiks- en verbruiksmaterialen, zoals een schaar, stiften en papierTraining Beelddenken
Aanmeldformulier Training Beelddenken